Khai xuân đón các Cóc quay lại trường

  Địa điểm
  Sảnh Penrose, tòa Gamma

   

  Thời gian
  2/3/2021

  Các bạn hãy "khởi động nhẹ" cùng NYS Club trong chương trình 91' WITH NYS – “1591”.

   
  "91’ with NYS" là sự kiện tiên phong cho các hoạt động tại giờ giải lao dành cho sinh viên nhà F.
  "1591 sẽ là sự kiện khai xuân Tân Sửu 2021 của NYS CLUB. Các bạn hãy cùng đón chờ những điều đặc biệt đến từ NYS vào giờ giải lao ngày mai nhé! 🔥🔥🔥
  Thời gian: 8h30 & 15h45 ngày mai (02/3/2021).Địa điểm: Sảnh Penrose, Tòa nhà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.

  Phương Anh (Nguồn: Phòng CTSV ĐH FPT Đà Nẵng)

  Lịch sự kiện

  Khai xuân đón các Cóc quay lại trường

  Địa điểm
  Sảnh Penrose, tòa Gamma

   

  Thời gian
  2/3/2021

  Các bạn hãy "khởi động nhẹ" cùng NYS Club trong chương trình 91' WITH NYS – “1591”.

   
  "91’ with NYS" là sự kiện tiên phong cho các hoạt động tại giờ giải lao dành cho sinh viên nhà F.
  "1591 sẽ là sự kiện khai xuân Tân Sửu 2021 của NYS CLUB. Các bạn hãy cùng đón chờ những điều đặc biệt đến từ NYS vào giờ giải lao ngày mai nhé! 🔥🔥🔥
  Thời gian: 8h30 & 15h45 ngày mai (02/3/2021).Địa điểm: Sảnh Penrose, Tòa nhà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.

  Phương Anh (Nguồn: Phòng CTSV ĐH FPT Đà Nẵng)