Hướng dẫn sử dụng ứng dụng mobile myFAP

  Từ kỳ Fall2020 Trường đại học FPT chính thức triển khai ứng dụng tra cứu thông tin học tập MyFAP, đây là một ứng dụng được cài trên điện thoại di động giúp Quý phụ huynh có thể biết được tình hình học tập của sinh viên.

  Trường Đại học FPT xin thông báo về tài khoản đăng nhập, mật khẩu mặc định và hướng dẫn cần đặt ứng dụng myFAP như sau:

  Tài khoản: Tên + chữ cái đầu của Họ, chữ đệm + MSSV + dấu (+)
  Mật khẩu mặc định: 12345678

  Ví dụ: Sinh viên Trần Thị Cẩm Tiên, MSSV: CS160123 sẽ có:
  Tài khoản: TienTTCCS160123+
  Mật khẩu mặc định: 12345678  Từ học kỳ FALL 2020 (09/2020), nhà Trường sẽ ngừng triển khai việc gửi phiếu điểm bản cứng về gia đình, mọi thông tin liên quan học tập, thông báo của nhà Trường sẽ được phản ánh qua ứng dụng MyFAP. Quý phụ huynh vui lòng cài app MyFAP vào điện thoại để biết tình hình học tập của sinh viên.

  Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Phòng Dịch vụ sinh viên để được giải đáp, điện thoại: 0292 360 1994 (Giờ làm việc: 8h00-12h00 &13h30-17h30) hoặc email: SS.ct@fe.edu.vn.

  Tin tức Liên quan