HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  05/12/2019 
  Nhằm thúc đẩy và đưa hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành một hoạt động thường xuyên và chuyên nghiệp hơn; tiếp nối sự thành công của những lần Hội nghị nghiên cứu khoa học các mùa vừa qua, trường Đại học FPT Tp. HCM tiếp tục tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên thường niên ĐH FPT năm 2019 để các nhóm sinh viên báo cáo kết quả NCKH trước Hội đồng Khoa học của nhà trường. BTC luôn mong rằng, đây sẽ là cơ hội để sinh viên có thể giao lưu, trao đổi học thuật, góp phần đưa “văn hóa nghiên cứu” vào môi trường Đại học.

  Đại diện BTC, xin gửi lời mời Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị CBNV đến tham dự buổi hội nghị theo thông tin như sau:

  Thời gian: 7:30 - 12:00, Thứ Tư ngày 04/12/2019
  Địa điểm: P.008, Đại học FPT Tp.HCM, Khu CNC Q.9
  Với sự tham gia trình bày của 03 nhóm SV từ khối ngành kinh tế & 05 nhóm SV từ khối ngành kỹ thuật, cùng 2 tham luận của diễn giả Phạm Văn Kiên, GV khối ngành Business và diễn giả Trần Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng giải pháp công nghệ, công ty FPT Software.

  Lịch sự kiện

  HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  05/12/2019 
  Nhằm thúc đẩy và đưa hoạt động nghiên cứu khoa học trở thành một hoạt động thường xuyên và chuyên nghiệp hơn; tiếp nối sự thành công của những lần Hội nghị nghiên cứu khoa học các mùa vừa qua, trường Đại học FPT Tp. HCM tiếp tục tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên thường niên ĐH FPT năm 2019 để các nhóm sinh viên báo cáo kết quả NCKH trước Hội đồng Khoa học của nhà trường. BTC luôn mong rằng, đây sẽ là cơ hội để sinh viên có thể giao lưu, trao đổi học thuật, góp phần đưa “văn hóa nghiên cứu” vào môi trường Đại học.

  Đại diện BTC, xin gửi lời mời Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị CBNV đến tham dự buổi hội nghị theo thông tin như sau:

  Thời gian: 7:30 - 12:00, Thứ Tư ngày 04/12/2019
  Địa điểm: P.008, Đại học FPT Tp.HCM, Khu CNC Q.9
  Với sự tham gia trình bày của 03 nhóm SV từ khối ngành kinh tế & 05 nhóm SV từ khối ngành kỹ thuật, cùng 2 tham luận của diễn giả Phạm Văn Kiên, GV khối ngành Business và diễn giả Trần Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng giải pháp công nghệ, công ty FPT Software.