Hội Cựu Sinh viên Đại học Đà Nẵng chính thức ra đời

  Ngày 12/12, toà nhà Gamma đầy ắp "tháng năm thanh xuân" cùng sự kiện "Alumni Day: The 1st Home Coming" - buổi sum họp đầu tiên của cựu sinh viên K6,K7 từ ngày tốt nghiệp. Nhân sự kiện này, Hội Cựu Sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng chính thức ra đời nhằm tạo dựng một cộng đồng giá trị dành cho sinh viên đã theo học và tốt nghiệp tại ĐH FPT Đà Nẵng.

  Cũng nhân sự kiện này, Hội Cựu Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng chính thức ra đời nhằm tạo dựng một cộng đồng giá trị cho sinh viên đã theo học  & tốt nghiệp tại ĐH FPT Đà Nẵng. Đồng thời tăng kết nối giữa sinh viên với nhà trường sau khi tốt nghiệp để chia sẻ, hợp tác và hỗ trợ cùng nhau phát triển, mong muốn các cựu sinh viên có những đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của nhà trường & cộng đồng. 

   

   

  “𝘊𝘶̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘢̂́𝘺, 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵, 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘤𝘩𝘢̂𝘯 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩, 𝘷𝘢̂̃𝘯 𝘩𝘰̛𝘪 đ𝘪𝘦̂𝘯 𝘬𝘩𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘣𝘢̉𝘯 𝘴𝘢̆́𝘤 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘢̂𝘶 𝘵𝘪̀𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤…” – trích nguyên văn cảm nhận của một cựu sinh viên K6 trong ngày trở về. Và có lẽ đây cũng là những cảm nhận chung của hơn 50 cựu sinh viên FPT từ khắp mọi miền đã tụ họp về tham dự Alumni Day. Chương trình để lại rất nhiều cảm xúc cho cựu sinh viên, cựu CBGV và toàn thể người tham dự.

  Dù có đi đâu, làm gì, thì Đại học FPT Đà Nẵng mãi là ngôi nhà chung của các bạn, cánh cửa luôn rộng mở chào đón các bạn quay về bất cứ lúc nào!

  Source: Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT Đà Nẵng

  Nhi Nguyễn

  Tin tức Liên quan