Hành trình khám phá giá trị cốt lõi của chính mình

  Địa điểm
  Phòng B315 – Tòa nhà Beta – ĐH FPT Cần Thơ.

   

  Thời gian
  18h-21h buổi tối các ngày 16,23,25/3/2021

  Tự nhận thức là nền tảng hỗ trợ con người trong việc giao tiếp, ứng xử phù hợp với mọi người và trở nên bản lĩnh, tự tin, thành công hơn. Trong một xã hội mới với nền tảng của công nghệ, Big Data và trí tuệ nhân tạo, thì nhận thức và thể hiện bản thân đã và đang là một đòi hỏi vô cùng quan trọng, cần thiết cho các bạn trẻ 
  "𝘒𝘯𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘴𝘥𝘰𝘮” (Aristotle).

   
  ✍️THÔNG TIN KHÓA HỌC:
  Lớp học với sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Huỳnh Văn Bảy – Trưởng Ban Đào tạo ĐH FPT Cần Thơ hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những nội dung hấp dẫn như:


  ✅Tự nhận thức là khả năng bạn nhận biết một cách chính xác về cảm xúc của mình, nhìn nhận rõ tính cách, thái độ, ý kiến, nhu cầu của bản thân trong các mối quan hệ và hoàn cảnh cụ thể.


  ✅Xác định giá trị, vị trí của chính bản thân mình trong cuộc sống, phát huy được ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm, từ đó khám phá được những khía cạnh của chính mình trong nhiều lĩnh vực, vai trò.ốt nhất cho bản thân, và đặc biệt biết tự đặt ra những mục tiêu thiết thực phấn đấu cho tương lai sau này. 


  ✅Định hướng cho sinh viên vào một tiến trình nhận thức, thể hiện và giá trị cốt lõi của bản thân, đặt ra mục tiêu phấn đấu suốt đời.


  🕕Thời gian học: 18h-21h buổi tối các ngày 16,23,25/3/2021.
  ❤ Địa điểm: Phòng B315 – Tòa nhà Beta – ĐH FPT Cần Thơ.
  ⚠️Đăng ký đến 12h ngày 13/3/2021.
  💥Sinh viên ghi danh và ký cam kết tham gia lớp học trực tiếp tại Quầy dịch vụ - Tòa nhà Gamma .

  Phuong Anh (Nguồn: ĐH FPT Cần Thơ)

  Lịch sự kiện

  Hành trình khám phá giá trị cốt lõi của chính mình

  Địa điểm
  Phòng B315 – Tòa nhà Beta – ĐH FPT Cần Thơ.

   

  Thời gian
  18h-21h buổi tối các ngày 16,23,25/3/2021

  Tự nhận thức là nền tảng hỗ trợ con người trong việc giao tiếp, ứng xử phù hợp với mọi người và trở nên bản lĩnh, tự tin, thành công hơn. Trong một xã hội mới với nền tảng của công nghệ, Big Data và trí tuệ nhân tạo, thì nhận thức và thể hiện bản thân đã và đang là một đòi hỏi vô cùng quan trọng, cần thiết cho các bạn trẻ 
  "𝘒𝘯𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘳𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘴𝘥𝘰𝘮” (Aristotle).

   
  ✍️THÔNG TIN KHÓA HỌC:
  Lớp học với sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Huỳnh Văn Bảy – Trưởng Ban Đào tạo ĐH FPT Cần Thơ hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những nội dung hấp dẫn như:


  ✅Tự nhận thức là khả năng bạn nhận biết một cách chính xác về cảm xúc của mình, nhìn nhận rõ tính cách, thái độ, ý kiến, nhu cầu của bản thân trong các mối quan hệ và hoàn cảnh cụ thể.


  ✅Xác định giá trị, vị trí của chính bản thân mình trong cuộc sống, phát huy được ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm, từ đó khám phá được những khía cạnh của chính mình trong nhiều lĩnh vực, vai trò.ốt nhất cho bản thân, và đặc biệt biết tự đặt ra những mục tiêu thiết thực phấn đấu cho tương lai sau này. 


  ✅Định hướng cho sinh viên vào một tiến trình nhận thức, thể hiện và giá trị cốt lõi của bản thân, đặt ra mục tiêu phấn đấu suốt đời.


  🕕Thời gian học: 18h-21h buổi tối các ngày 16,23,25/3/2021.
  ❤ Địa điểm: Phòng B315 – Tòa nhà Beta – ĐH FPT Cần Thơ.
  ⚠️Đăng ký đến 12h ngày 13/3/2021.
  💥Sinh viên ghi danh và ký cam kết tham gia lớp học trực tiếp tại Quầy dịch vụ - Tòa nhà Gamma .

  Phuong Anh (Nguồn: ĐH FPT Cần Thơ)