Hành trang cho SV FPT với Lập trình tương lai cùng Google

  Địa điểm
  Phòng Hội trường Tầng 4, toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng

  Thời gian
  13h30 ngày 09 tháng 01 năm 2021

  Nhằm trang bị kỹ năng công nghệ thông tin dành cho thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0, ngày 9/1/2021 sắp tới, Trường Đại học FPT sẽ tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề chủ đề “Năng lực giải quyết vấn đề” cho tất cả các "Cóc" nhà F tham gia.
  Tại buổi chia sẻ, bạn sẽ: Hiểu được các chức năng cơ bản của các công cụ ứng dụng công việc, cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến vào cuộc sống và công việc hằng ngày. Biết cách áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả. Học cách xây dựng và tạo lập hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ dịch vụ trực tiếp hỗ trợ cho tuyển dụng và việc làm, cũng như kinh doanh cá nhân.

   

  Source: Phòng Công tác sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng

  Nhi Nguyễn

  Lịch sự kiện

  Hành trang cho SV FPT với Lập trình tương lai cùng Google

  Địa điểm
  Phòng Hội trường Tầng 4, toà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng

  Thời gian
  13h30 ngày 09 tháng 01 năm 2021

  Nhằm trang bị kỹ năng công nghệ thông tin dành cho thanh niên trong thời đại công nghệ 4.0, ngày 9/1/2021 sắp tới, Trường Đại học FPT sẽ tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề chủ đề “Năng lực giải quyết vấn đề” cho tất cả các "Cóc" nhà F tham gia.
  Tại buổi chia sẻ, bạn sẽ: Hiểu được các chức năng cơ bản của các công cụ ứng dụng công việc, cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến vào cuộc sống và công việc hằng ngày. Biết cách áp dụng các công cụ Google, hệ thống dịch vụ trực tuyến, mạng xã hội vào công việc một cách hiệu quả. Học cách xây dựng và tạo lập hồ sơ nghề nghiệp và hồ sơ dịch vụ trực tiếp hỗ trợ cho tuyển dụng và việc làm, cũng như kinh doanh cá nhân.

   

  Source: Phòng Công tác sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng

  Nhi Nguyễn