HACKATHON FPT Edu 2019

  Địa điểm
  FPT EDU (Campus HOÀ LẠC)
  Thời gian
  18/11/2019-12/01/2020 
   
  ----Tin Động Trời ----
  Ngày 04/11/2019 sẽ có 1 đoàn sinh viên từ Singapore sẽ ghé thăm hỏi và giao lưu cùng trường của chúng ta.
  Các bạn nhanh tay đăng ký chung vui nào
  SỐ LƯỢNG CÓ HẠN: 40 Sinh viên
  Nhanh tay đăng ký trên link : https://sum.vn/w1rB4
  Thời hạn đăng ký từ giờ đến ngày 02/11/2019

  Lịch sự kiện

  HACKATHON FPT Edu 2019

  Địa điểm
  FPT EDU (Campus HOÀ LẠC)
  Thời gian
  18/11/2019-12/01/2020 
   
  ----Tin Động Trời ----
  Ngày 04/11/2019 sẽ có 1 đoàn sinh viên từ Singapore sẽ ghé thăm hỏi và giao lưu cùng trường của chúng ta.
  Các bạn nhanh tay đăng ký chung vui nào
  SỐ LƯỢNG CÓ HẠN: 40 Sinh viên
  Nhanh tay đăng ký trên link : https://sum.vn/w1rB4
  Thời hạn đăng ký từ giờ đến ngày 02/11/2019