FPT – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM vươn tầm thế giới

    3 lĩnh vực hoạt động và 4 đơn vị thành viên liên kết

    Tập đoàn FPT
    Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT Sơ đồ tổ chức tập đoàn FPT