Things to do when returning to lovely Hola

  After the Tet holiday seemed to last forever, everyone will miss school, miss their friends, right?

  Check out the list below to see what you most want to do on the first day you get back to Hola

   

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

  Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản cho biết 'IC pdp Personal Developmen Chụp ảnh checkin tại vườn hoa tam giác mạch, hoa cải...'

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và văn bản cho biết '"Trả nợ" hơn 2 chục chiếc Deadlines Ic-pdp]'

  Có thể là hình ảnh về văn bản

  Có thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Kim Anh Dư và Phạm Thu Hiền, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và văn bản

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thăm "ông thần" trắng múp dễ thương không hề cục súc [Ic-pdp] odo1 &pn Program'

  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết '"Try hard" tại sảnh Alpha [Ic-pdp Program ক'

   

  Happy Women's Day to everyone.

   

  Trọng Nhân ( ICPDP - FPT University Ha Noi )

  News Related