Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

    Ngày hội khởi nghiệp sinh viên FPT

    Ngày hội khởi nghiệp sinh viên FPT

    Sáng 17/11, tại Campus Đại học FPT Cần Thơ, đã diễn ra Chương trình Ngày hội Khởi nghiệp. Đây là sự kiện được tổ chức bởi Vườn Ươm Khởi Nghiệp ĐH FPT Cần Thơ, đồng tổ chức và truyền thông bởi CLB Start-Up và CLB F-Active.

    sáng 17/11, tại trường đại học fpt cần thơ, đã diễn ra chương trình ngày hội khởi nghiệp. đây là sự kiện được tổ chức bởi vườn khởi nghiệp đh fpt cần thơ, đồng tổ chức và truyền thông bởi clb start-up và clb f-active.