Định hướng khối ngành Công nghệ Thông tin ngày 01/12/2020

    
  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội (Khu Giáo dục, Đào tạo, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội)
   
  Thời gian
  28/11/2020
  🍀Đối tượng: Sinh viên OJT học kỳ Spring 2021
   🍀Ngành: Khoa học máy tính
                    An toàn thông tin
                    Kỹ thuật phần mềm
   🍀Khách mời: Mr. Phạm Hữu Hậu - FPT Software
  👉👉👉Anh Hậu sẽ giúp bạn biết:
  - Cách thức phỏng vấn với nhà tuyển dụng.
  - Cách thức viết 1 CV thu hút nhà tuyển dụng 
  - Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi đi thực tập
  😍Vậy các bạn đã nóng lòng và sẵn sàng chưa???
   👉Thời gian: 18h-19h30, 1/12/2020
   👉Hình thức: Online qua google meet

  Lịch sự kiện

  Định hướng khối ngành Công nghệ Thông tin ngày 01/12/2020

    
  Địa điểm
  Đại học FPT Hà Nội (Khu Giáo dục, Đào tạo, Khu CNC Hòa Lạc, Km 29 Đại Lộ Thăng Long, Thạch Thất, Hà Nội)
   
  Thời gian
  28/11/2020
  🍀Đối tượng: Sinh viên OJT học kỳ Spring 2021
   🍀Ngành: Khoa học máy tính
                    An toàn thông tin
                    Kỹ thuật phần mềm
   🍀Khách mời: Mr. Phạm Hữu Hậu - FPT Software
  👉👉👉Anh Hậu sẽ giúp bạn biết:
  - Cách thức phỏng vấn với nhà tuyển dụng.
  - Cách thức viết 1 CV thu hút nhà tuyển dụng 
  - Những vấn đề cần chuẩn bị trước khi đi thực tập
  😍Vậy các bạn đã nóng lòng và sẵn sàng chưa???
   👉Thời gian: 18h-19h30, 1/12/2020
   👉Hình thức: Online qua google meet