Đề cử sinh viên truyền cảm hứng 2020


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  26/1/2021

  Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng cũng như chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong suốt một năm.
  Cùng điểm ngay các hạng mục đề cử của chúng ta tại giải bình chọn nhé:
  Hạng mục truyền cảm hứng học tập được chia thành 3 khối ngành chính: Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh và ngành Ngôn ngữ.
  Tại hạng mục truyền cảm hứng hoạt động gồm có: Sinh viên năng nổ trong các hoạt động Văn - Thể - Mỹ, những "Thủ Lĩnh Tài Ba" và "Bàn tay vàng" trong làng đào trường.
  Cuối cùng là hạng mục đặc biệt (do nhà trường đề cử): "Sinh viên chuyên cần" (không nghỉ học slot nào trong năm 2020), "Sinh viên có đóng góp thầm lặng trong việc truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên" và "Sinh viên có nhiều dấu ấn tại các cuộc thi".
  Giải bình chọn bắt đầu mở cổng đề cử từ 26-28/1. Vòng bình chọn diễn ra từ 29/1 đến 30/1 (vote trực tiếp tại group Cóc Đà Thành).
  Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31/01. Và Lễ Vinh danh Top 9 Sinh viên truyền cảm hứng 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 1/2/2021.
  Bình chọn tại: https://ref.vn/nhw3w3


  Nhi Nguyễn (Nguồn: FPT University Da Nang)

  Lịch sự kiện

  Đề cử sinh viên truyền cảm hứng 2020


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  26/1/2021

  Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng cũng như chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong suốt một năm.
  Cùng điểm ngay các hạng mục đề cử của chúng ta tại giải bình chọn nhé:
  Hạng mục truyền cảm hứng học tập được chia thành 3 khối ngành chính: Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh và ngành Ngôn ngữ.
  Tại hạng mục truyền cảm hứng hoạt động gồm có: Sinh viên năng nổ trong các hoạt động Văn - Thể - Mỹ, những "Thủ Lĩnh Tài Ba" và "Bàn tay vàng" trong làng đào trường.
  Cuối cùng là hạng mục đặc biệt (do nhà trường đề cử): "Sinh viên chuyên cần" (không nghỉ học slot nào trong năm 2020), "Sinh viên có đóng góp thầm lặng trong việc truyền cảm hứng cho cộng đồng sinh viên" và "Sinh viên có nhiều dấu ấn tại các cuộc thi".
  Giải bình chọn bắt đầu mở cổng đề cử từ 26-28/1. Vòng bình chọn diễn ra từ 29/1 đến 30/1 (vote trực tiếp tại group Cóc Đà Thành).
  Kết quả sẽ được công bố vào ngày 31/01. Và Lễ Vinh danh Top 9 Sinh viên truyền cảm hứng 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 1/2/2021.
  Bình chọn tại: https://ref.vn/nhw3w3


  Nhi Nguyễn (Nguồn: FPT University Da Nang)