Đại học FPT làm việc với văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc

    Đại diện từ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc đã có buổi làm việc với Đại học FPT Hà Nội về các hoạt động giáo dục và văn hóa tiềm năng với các trường đại học tại Đài Loan.     Cuộc họp đã diễn ra với tinh thần cầu tiến, tích cực và là một trong những nỗ lực tái kích hoạt và phát triển các chương trình quốc tế sau một thời gian "đóng băng" bởi Covid.    Đôi bên đã gợi ý đưa ra một số chương trình khả thi trong thời gian tới như cung cấp thông tin học bổng, trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các trường, chương trình kết hợp đào tạo làm việc từ doanh nghiệp Đài Loan,...và đôi bên trong thời gian tới sẽ có thêm những buổi làm việc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác quốc tế trên.

    Phương Anh (Nguồn: IC PDP, Đại học FPT Hà Nội)

    Tin tức Liên quan