Cựu sinh viên trường F chia sẻ về học và làm trên nền tảng Đám mây

  Địa điểm
  Zoom meeting

   

  Thời gian
  15h00 21/3/2021

  Diễn giả Lê Kiều Hương chia sẻ với các bạn Sinh viên về học và làm Cloud từ 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡 và 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠.


  Chị Lê Kiều Hương, là cựu sinh viên Trường Đại học FPT, hiện đang làm Application Support và học Cloud như AWS, Azure Microsoft, Google cùng các kỹ năng khác như Python, Containers, Kubernetes tại Technology team, Citi.


  Chị Hương muốn chia sẻ với các bạn Sinh viên ở VN quan tâm đến việc học và làm việc trên nền tảng Cloud và hy vọng sẽ giúp các bạn Sinh viên hoặc các bạn muốn chuyển sang học Cloud và làm việc kể cả chưa có background về IT có thêm thông tin rõ hơn về vấn đề này. 


  Hay đăng ký ngay cho mình một slot tham dự buổi chia sẻ này cùng chị Lê Kiều Hương để tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích nào!


  👉 Hình thức: Zoom Meeting 
  ⏰ Thời gian: 15:00, 21/03/2021
  📌Link đăng ký: https://forms.gle/Zqtyd9qQi1dxQQbK6
  🕰 Hạn đăng ký: 12:00, 18/03/2021

   

  Trọng Nhân ( Phòng Công tác sinh viên ĐH FPT )

  Lịch sự kiện

  Cựu sinh viên trường F chia sẻ về học và làm trên nền tảng Đám mây

  Địa điểm
  Zoom meeting

   

  Thời gian
  15h00 21/3/2021

  Diễn giả Lê Kiều Hương chia sẻ với các bạn Sinh viên về học và làm Cloud từ 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡 và 𝐶𝑙𝑜𝑢𝑑 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠.


  Chị Lê Kiều Hương, là cựu sinh viên Trường Đại học FPT, hiện đang làm Application Support và học Cloud như AWS, Azure Microsoft, Google cùng các kỹ năng khác như Python, Containers, Kubernetes tại Technology team, Citi.


  Chị Hương muốn chia sẻ với các bạn Sinh viên ở VN quan tâm đến việc học và làm việc trên nền tảng Cloud và hy vọng sẽ giúp các bạn Sinh viên hoặc các bạn muốn chuyển sang học Cloud và làm việc kể cả chưa có background về IT có thêm thông tin rõ hơn về vấn đề này. 


  Hay đăng ký ngay cho mình một slot tham dự buổi chia sẻ này cùng chị Lê Kiều Hương để tích lũy cho mình thật nhiều kiến thức bổ ích nào!


  👉 Hình thức: Zoom Meeting 
  ⏰ Thời gian: 15:00, 21/03/2021
  📌Link đăng ký: https://forms.gle/Zqtyd9qQi1dxQQbK6
  🕰 Hạn đăng ký: 12:00, 18/03/2021

   

  Trọng Nhân ( Phòng Công tác sinh viên ĐH FPT )