Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN”

    Sáng nay 28/11/2020, tại Vòng Chung khảo Cuộc thi “Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN”, Sinh viên ĐH FPT Hà Nội đã đạt giải Nhì miền Bắc.

    Tin tức Liên quan