Cùng gen Z đoán đề

  Cách gen X, Y đoán đề Văn: dựa vào các đề thi đã ra các năm trước, dựa vào các vấn đề xã hội...

   

   Cách gen Z đoán đề Văn: share “bảo bối tâm linh”
  👉Share máy giặt để thi vào "Vợ nhặt"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE MÁY GIẶT ĐỂ THI VÀO "VỢ NHẶT"'
  👉Share cái thước để thi vào "Đất nước"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CLC'S MUSE SHARE RE CÁI THƯỚC ĐỂ THI VÀO "ĐẤT NƯỚC"'
  👉Share quả na để thi vào "Chiếc thuyền ngoài xa"

  Có thể là hình ảnh về quả na và văn bản cho biết 'SHARE QUẢ NA ĐỂ THI VÀO "CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA" CLC'S MUSE'
  👉Share con công để thi vào "Ai đã đặt tên cho dòng sông"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE CON CÃNG ĐỂ THI VÀO "AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG"'
  👉Share quả đu đủ để thi vào "Vợ chồng A Phủ"

  Có thể là hình ảnh về trái cây và văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE QUẢ ĐU ĐỦ ĐỂ THI VÀO "VỢ CHỒNG A PHỦ"'
  👉Share con gà để thi vào "Người lái đò sông Đà"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE CON GÀ ĐỂ THI VÀO "NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ"'
  👉Share quả bóng để thi vào "Sóng

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CLC'S MUSE SHARE QUẢ BÃNG ĐỂ THI VÀO "SÓNG"'
  👉Share con kiến để thi vào "Tây Tiến"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE CON KIẾN ĐỂ THI VÀO "TÂY TIẾN"'
  👉Share đồng xu để thi vào "Rừng xà nu"

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE ĐỒNG XU HỘI CHỨ NGHIA XÃ HÃA VỆỆM GỘNG 2003 ĐỂ THI VÀO "RỪNG XÀ NU"'
  👉Share con vịt để thi vào "Hồn Trương Ba da hàng thịt"

  Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CLC'S MUSE SHARE CON VỊT ĐỂ THI VÀO "HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT" TheGioiCoTich.Vn Khotang tano uyệnd ing'
  👉Share cốc trà tắc để thi vào "Việt Bắc"

  Có thể là hình ảnh về đồ uống và văn bản cho biết 'Clc's Muse SHARE CỐC TRÀ TẮC ĐỂ THI VÀO "VIỆT BẮC"'

  Phương Anh (ĐH FPT Cần Thơ)

  Tin tức Liên quan