Công ty tài chính Công nghệ FINA cần tuyển dụng SV FPT một sốt vị trí

  FINA - một nền tảng công nghệ cho phép người dùng có thể tìm kiếm, so sánh và lựa chọn chính xác các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của mình bao gồm các khoản vay mua nhà, các gói bảo hiểm hoặc các sản phẩm đầu tư.

  Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'STARS R SRO FINA group tuyên dụng! -05 Junior DEV (NodeJS, ReactJS) -05 Senior DEV (NodeJS, ReactJS)'

   Hiện tại, FINA cần tuyển các vị trí sau: 
  - 05 Junior DEV (NodeJS, ReactJS) 
  - 05 Senior DEV (NodeJS, ReactJS)


  Link JD và ứng tuyển:
  - Junior DEV: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36665...
  - Senior DEV: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36666...


  Hạn đăng ký: 28/05/2021

  Phương Anh (Phòng CTSV ĐH FPT)

  Tin tức Liên quan