Công ty Cổ phần Ominext tuyển dụng nhiều vị trí dành cho SV FPT

  Công ty Cổ phần Ominext là công ty hàng đầu của Việt Nam cung cấp giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản, hoạt động theo mô hình Group với 6 công ty thành viên tại Việt Nam và Nhật Bản. 

  Có thể là hình ảnh về 16 người và mọi người đang đứng

   👉 Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn:


  ✅  Cộng tác viên JQC
  Xem chi tiết và ứng tuyển: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36768
  ✅ Cộng tác viên .Net
  Xem chi tiết và ứng tuyển: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36769
  ✅ Cộng tác viên Java
  Xem chi tiết và ứng tuyển: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36770
  ✅ Cộng tác viên Angular
  Xem chi tiết và ứng tuyển: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36771

  Phương Anh (FPTU Career Center)

  Tin tức Liên quan