Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tuyển dụng nhiều vị trí dành cho SV FPT

  Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động rất mạnh trong năm, Rồng Việt đã rất nỗ lực vượt khó, nắm bắt và tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh để kết thúc năm 2020 với những thành công vượt bậc. Tổng doanh thu đạt 466 tỷ đồng, vượt 48,98% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 35,83% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 192,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, bằng 416,95% kế hoạch năm 2020 và vượt 333,25% so với năm 2019. Lợi nhuận bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2020 đạt 1.500 đồng/cổ phần; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,58% - cao hơn mức bình quân các doanh nghiệp ngành chứng khoán.

  Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

   Trong năm 2020, Rồng Việt đã nghiên cứu, giới thiệu các sản phẩm đầu tư mới, phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu đầu tư của khách hàng Rồng Việt. Bên cạnh đó, Rồng Việt đã tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ. Hệ thống giao dịch lõi chứng khoán (Core R6) và hệ thống giao dịch trực tuyến mới đã được triển khai thành công, giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng và đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu về sản phẩm mới của thị trường.


  Năm 2020, Rồng Việt cũng vinh dự đón nhận giải thưởng “Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam” năm 2019 - 2020 do Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 12 trao tặng, ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp của Rồng Việt cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Công ty tuyển dụng những vị trí sau:


  1️⃣ Giao dịch viên chứng khoán
  Xem chi tiết: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36749
  2️⃣ Môi giới tập sự
  Xem chi tiết: https://job.fpt.edu.vn/Job/Detail/36748

  Phương Anh (FPTU Career Center)

  Tin tức Liên quan