Company Tour - MGM Technology Partners

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  8/12/2020.
   
   
  Ngày 8/12, các bạn sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng sẽ có cơ hội tham quan và tìm hiểu Công ty phần mềm "MGM Technology Partners" - Văn phòng Đà Nẵng.
  Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Tham quan doanh nghiệp của Đại học FPT Đà Nẵng.

  Lịch sự kiện

  Company Tour - MGM Technology Partners

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng
  Thời gian
  8/12/2020.
   
   
  Ngày 8/12, các bạn sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng sẽ có cơ hội tham quan và tìm hiểu Công ty phần mềm "MGM Technology Partners" - Văn phòng Đà Nẵng.
  Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động Tham quan doanh nghiệp của Đại học FPT Đà Nẵng.