Coffee chiều thứ sáu với chủ đề: Peer Pressure

  Địa điểm
  Online trên Google Meet

   


  Thời gian

  4/6/2021

  Ngoài vô vàn áp lực mà các bạn thanh niên đang gặp phải thì có một áp lực ảnh hưởng lớn tới các bạn ấy đó chính là PEER PRESSURE (áp lực đồng trang lứa).


  Peer pressure là một từ rất phổ thông trong giáo dục, tâm lý, luật pháp, và trong nền ván hóa nói chung. Nói đơn giản thì những áp lực được tạo ra từ bạn bè được gọi là Peer pressure. Đó có thể là áp lực trực tiếp từ bạn bè áp đặt lên ta để ta giống như những người trong nhóm hoặc áp lực vô hình ta tự tạo ra khi so sánh với thành công của bạn bè xung quanh mình.


  Về một khía cạnh nào đó áp lực là có lợi đối với chúng ta ( Pressure makes dimonds). Tuy nhiên, ở một số trường hợp, không thể phủ nhận được những ảnh hưởng tiêu cực của peer pressure đối với các bạn sinh viên.


  👉 Đó là lí do tại sao Phòng Tư vấn Tâm lý Cóc Kể xây dựng chủ để Coffee số 86 với chủ đề Peer Pressure. Nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về áp lực đồng trang lứa từ đó xây dựng được những khả năng ứng phó với peer pressure hiệu quả nhất. Tham gia buổi Coffee số 86 này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về:

  🍀 Thế nào là Peer Pressure (định nghĩa, dấu hiệu, phân loại)
  🍀 Tác động của Peer Pressure tới bản thân
  🍀 Hoạt động ứng phó hiệu quả với peer pressure

  Hãy cùng "hẹn hò" với Cóc Kể vào thứ 6 tuần này để tìm hiểu chủ đề ý nghĩa này nhé!


  THÔNG TIN VỀ COFFEE CHIỀU THỨ SÁU:
  🎯 Link đăng kí Coffee thứ sáu: https://bit.ly/3i3QV8W
  ⏱Thời gian: 14H30 - 16H30 (Thứ sáu 04.06.2021)
  📌 Công cụ: Online trên Google Meet
  𝗟𝗶𝗻𝗸 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝘂̛̉𝗶 𝘃𝗮̀𝗼 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗶́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲.

  Phương Anh (Phòng Tư vấn Tâm lý ĐH FPT Hà Nội)

  Lịch sự kiện

  Coffee chiều thứ sáu với chủ đề: Peer Pressure

  Địa điểm
  Online trên Google Meet

   


  Thời gian

  4/6/2021

  Ngoài vô vàn áp lực mà các bạn thanh niên đang gặp phải thì có một áp lực ảnh hưởng lớn tới các bạn ấy đó chính là PEER PRESSURE (áp lực đồng trang lứa).


  Peer pressure là một từ rất phổ thông trong giáo dục, tâm lý, luật pháp, và trong nền ván hóa nói chung. Nói đơn giản thì những áp lực được tạo ra từ bạn bè được gọi là Peer pressure. Đó có thể là áp lực trực tiếp từ bạn bè áp đặt lên ta để ta giống như những người trong nhóm hoặc áp lực vô hình ta tự tạo ra khi so sánh với thành công của bạn bè xung quanh mình.


  Về một khía cạnh nào đó áp lực là có lợi đối với chúng ta ( Pressure makes dimonds). Tuy nhiên, ở một số trường hợp, không thể phủ nhận được những ảnh hưởng tiêu cực của peer pressure đối với các bạn sinh viên.


  👉 Đó là lí do tại sao Phòng Tư vấn Tâm lý Cóc Kể xây dựng chủ để Coffee số 86 với chủ đề Peer Pressure. Nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về áp lực đồng trang lứa từ đó xây dựng được những khả năng ứng phó với peer pressure hiệu quả nhất. Tham gia buổi Coffee số 86 này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về:

  🍀 Thế nào là Peer Pressure (định nghĩa, dấu hiệu, phân loại)
  🍀 Tác động của Peer Pressure tới bản thân
  🍀 Hoạt động ứng phó hiệu quả với peer pressure

  Hãy cùng "hẹn hò" với Cóc Kể vào thứ 6 tuần này để tìm hiểu chủ đề ý nghĩa này nhé!


  THÔNG TIN VỀ COFFEE CHIỀU THỨ SÁU:
  🎯 Link đăng kí Coffee thứ sáu: https://bit.ly/3i3QV8W
  ⏱Thời gian: 14H30 - 16H30 (Thứ sáu 04.06.2021)
  📌 Công cụ: Online trên Google Meet
  𝗟𝗶𝗻𝗸 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘀𝗲̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗴𝘂̛̉𝗶 𝘃𝗮̀𝗼 𝗲𝗺𝗮𝗶𝗹 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝗶́ 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲.

  Phương Anh (Phòng Tư vấn Tâm lý ĐH FPT Hà Nội)