Cơ hội trở thành Quán quân Cuộc thi tin học văn phòng Thế giới 2021

  Địa điểm
  ĐH FPT Hà Nội

   

  Thời gian
  14/3/2021

  Đây là cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

   
  ❗Hạn đăng ký: 12/03/2021.
  ❗Thời gian thi: 9h00, Chủ Nhật, ngày 14/03/2021.
  ❗Các môn thi: Microsoft Word 2016, Excel 2016, Powerpoint 2016.
  ❗Số lượng tuyển chọn: 15 thí sinh (5 thí sinh mỗi môn).


  Các nội dung thi của từng môn sẽ được gửi tới thí sinh qua email sau khi đăng ký thành công.
  Link đăng ký: https://forms.gle/nEvMSA9z5G1hBeK17

   
  ❤TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT HÀ NỘI
  🎪 ĐỊA CHỈ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội  
  🌎 FANPAGE: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi 
  📞 HOTLINE: 078 498 3333
  🌐 WEBSITE: https://hanoi.fpt.edu.vn

   

  Phương Anh (Nguồn: Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT; Đại học FPT Hà Nội)

  Lịch sự kiện

  Cơ hội trở thành Quán quân Cuộc thi tin học văn phòng Thế giới 2021

  Địa điểm
  ĐH FPT Hà Nội

   

  Thời gian
  14/3/2021

  Đây là cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

   
  ❗Hạn đăng ký: 12/03/2021.
  ❗Thời gian thi: 9h00, Chủ Nhật, ngày 14/03/2021.
  ❗Các môn thi: Microsoft Word 2016, Excel 2016, Powerpoint 2016.
  ❗Số lượng tuyển chọn: 15 thí sinh (5 thí sinh mỗi môn).


  Các nội dung thi của từng môn sẽ được gửi tới thí sinh qua email sau khi đăng ký thành công.
  Link đăng ký: https://forms.gle/nEvMSA9z5G1hBeK17

   
  ❤TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT HÀ NỘI
  🎪 ĐỊA CHỈ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội  
  🌎 FANPAGE: https://www.facebook.com/DaihocFPTHaNoi 
  📞 HOTLINE: 078 498 3333
  🌐 WEBSITE: https://hanoi.fpt.edu.vn

   

  Phương Anh (Nguồn: Phòng Công Tác Sinh Viên ĐH FPT; Đại học FPT Hà Nội)