Cơ hội học hỏi từ LEADERSHIP DEVELOPMENT


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Cần Thơ

   

  Thời gian
  23/1/2021

  Những kỹ năng thuyết phục, thu hút và tạo ấn tượng với người khác không phải tự nhiên sinh ra, mà cần được học hỏi, trau dồi và rèn luyện thường xuyên trong một quá trình dài.

  Với sự đồng hành của Ths. Trương Đình Du - Trưởng ban tổ chức các chương trình học kỳ huấn luyện hè tại phân viện miền Nam - Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, lớp kỹ năng LEADERSHIP DEVELOPMENT sẽ là nơi bạn được tích lũy những kỹ năng, kinh nghiệm về cách sử dụng ảnh hưởng bản thân để truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm trở nên tốt nhất. 

  Buổi chia sẻ kỹ năng phát triển lãnh đạo đội nhóm sẽ là nơi bạn được tích lũy những kỹ năng, kinh nghiệm về cách sử dụng ảnh hưởng bản thân để truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm trở nên tốt nhất. 

  Đối tượng tham gia: 60 sinh viên thuộc nhóm CLB “Thủ Lĩnh Trẻ”, BCN còn lại các CLB sinh viên, Ban cán sự k16, lực lượng dự nguồn CLB Sinh Viên trường ĐH FPT Cần Thơ.

  Nội dung được chia sẻ:
  - Xây dựng kỹ năng thuyết phục đám đông
  - Phát triển kỹ năng truyền cảm hứng
  - Trang bị kỹ năng hoạt náo sinh hoạt 
  - Rèn luyện kỹ năng tổ chức và quản lý 

  Thời gian: 08h00 – 20h00, ngày 23/01/2021, gồm 02 buổi chia sẻ và 01 buổi thực hành

  Địa điểm: Phòng B315 Trường ĐH FPT Cần Thơ.

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT Cần Thơ )

  Lịch sự kiện

  Cơ hội học hỏi từ LEADERSHIP DEVELOPMENT


  Địa điểm
  Trường ĐH FPT Cần Thơ

   

  Thời gian
  23/1/2021

  Những kỹ năng thuyết phục, thu hút và tạo ấn tượng với người khác không phải tự nhiên sinh ra, mà cần được học hỏi, trau dồi và rèn luyện thường xuyên trong một quá trình dài.

  Với sự đồng hành của Ths. Trương Đình Du - Trưởng ban tổ chức các chương trình học kỳ huấn luyện hè tại phân viện miền Nam - Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, lớp kỹ năng LEADERSHIP DEVELOPMENT sẽ là nơi bạn được tích lũy những kỹ năng, kinh nghiệm về cách sử dụng ảnh hưởng bản thân để truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm trở nên tốt nhất. 

  Buổi chia sẻ kỹ năng phát triển lãnh đạo đội nhóm sẽ là nơi bạn được tích lũy những kỹ năng, kinh nghiệm về cách sử dụng ảnh hưởng bản thân để truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm trở nên tốt nhất. 

  Đối tượng tham gia: 60 sinh viên thuộc nhóm CLB “Thủ Lĩnh Trẻ”, BCN còn lại các CLB sinh viên, Ban cán sự k16, lực lượng dự nguồn CLB Sinh Viên trường ĐH FPT Cần Thơ.

  Nội dung được chia sẻ:
  - Xây dựng kỹ năng thuyết phục đám đông
  - Phát triển kỹ năng truyền cảm hứng
  - Trang bị kỹ năng hoạt náo sinh hoạt 
  - Rèn luyện kỹ năng tổ chức và quản lý 

  Thời gian: 08h00 – 20h00, ngày 23/01/2021, gồm 02 buổi chia sẻ và 01 buổi thực hành

  Địa điểm: Phòng B315 Trường ĐH FPT Cần Thơ.

   

  Trọng Nhân ( Đại học FPT Cần Thơ )