Cơ hội chuyển tiếp đi du học tại UK, Mỹ cho SV FPT

  Các "Cóc" nhà F quan tâm tới việc chuyển tiếp đi du học tại các nước Anh, Mỹ thì đăng ký tham gia ngay hội thảo trực tuyến theo lịch sau:

  Có thể là hình ảnh về 2 người, cây và văn bản

  ⚡ 1st Webinar: Chuyển tiếp đi du học tại UK 
  Date: 13th May, 2021 - Thursday evening
  Time: 08:00 PM - 09:30 PM (Vietnam time)
  Cơ hội chuyển tiếp tới 1 trong 3 trường nằm trong QA Group Universities in UK: Solent University, University of Roehampton & Northumbria University. 


  Link đăng ký: https://bit.ly/UKUniversityPathways

  Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STARS Education FPT UNIVERSITY P.EdcaonGlobal FOR FPT UNIVERSITY STUDENTS WEBINAR GLOBAL PATHWAYS Spend your first two years n Vietnam, then complete your degre ee the UK. First Stop: Your Route to University in the UK Platform: Google Meet 08:00 PM 09:30 PM (GMT+7) Thursday 13th May, 2021 SOLENT UNIVERSITY REGISTER NOW UNIVERSITY OF ROEHAMPTON http://it.yUuniversityPathways International.fpt.edu.vn International.admission@fpt.edu.vn (+84) 354 235 298 NORTHUMBRIA UNIVERSITY'
  ⚡ 2nd Webinar: Chuyển tiếp đi du học tại Mỹ
  Date: 15th May, 2021 - Saturday morning
  Time: 09:00 AM - 11:00 AM (Vietnam time)
  Cơ hội chuyển tiếp tới trường George Mason University.


  Link đăng ký: https://bit.ly/TheUSUniversityPathways

  Phương Anh (ĐH FPT Đà Nẵng)

  Tin tức Liên quan