Chương trình "thứ bảy tình nguyện"

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ (Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
  Thời gian
  21/11/2020

  Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên trong việc tham gia, bảo vệ môi trường, hướng tới lợi ích Cộng đồng Đại học FPT Cần Thơ phát động Chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” bắt đầu từ ngày 21/11/2020.

  Chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” sẽ được tổ chức 2 tuần/lần với các hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa gắn với Công tác tình nguyện.

  Thông qua Chương trình các bạn sinh viên sẽ có môi trường để rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng xã hội, xây dựng nếp sống đẹp, góp phần đoàn kết, tập hợp sinh viên.

  Lịch sự kiện

  Chương trình "thứ bảy tình nguyện"

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ (Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
  Thời gian
  21/11/2020

  Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của sinh viên trong việc tham gia, bảo vệ môi trường, hướng tới lợi ích Cộng đồng Đại học FPT Cần Thơ phát động Chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” bắt đầu từ ngày 21/11/2020.

  Chương trình “Thứ Bảy tình nguyện” sẽ được tổ chức 2 tuần/lần với các hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa gắn với Công tác tình nguyện.

  Thông qua Chương trình các bạn sinh viên sẽ có môi trường để rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng xã hội, xây dựng nếp sống đẹp, góp phần đoàn kết, tập hợp sinh viên.