Chương trình 7 ngày trải nghiệm "Sẽ Có Cách"

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng (Số 137 Nguyễn Thị Thập, Quận Liên Chiểu)
  Thời gian
  30/12/2020

  NGÀY HỘI CỰU SINH VIÊN ĐH FPT

  Ngày hội cựu sinh viên là sự kiện được tổ chức bởi ĐH FPT Đà Nẵng nhằm Kết nối - Giao lưu - Mở rộng mối quan hệ trong đại gia đình nhà F và tạo thành một cộng đồng các thế hệ cựu sinh viên gắn kết.
  Chương trình diễn ra vào ngày 12/12/2020 tại toà nhà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.
  Link đăng ký:
  https://forms.gle/e29xtpmQBUyPP2W56

  Source: Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng

  Lịch sự kiện

  Chương trình 7 ngày trải nghiệm "Sẽ Có Cách"

  Địa điểm
  Đại học FPT Đà Nẵng (Số 137 Nguyễn Thị Thập, Quận Liên Chiểu)
  Thời gian
  30/12/2020

  NGÀY HỘI CỰU SINH VIÊN ĐH FPT

  Ngày hội cựu sinh viên là sự kiện được tổ chức bởi ĐH FPT Đà Nẵng nhằm Kết nối - Giao lưu - Mở rộng mối quan hệ trong đại gia đình nhà F và tạo thành một cộng đồng các thế hệ cựu sinh viên gắn kết.
  Chương trình diễn ra vào ngày 12/12/2020 tại toà nhà Gamma, Đại học FPT Đà Nẵng.
  Link đăng ký:
  https://forms.gle/e29xtpmQBUyPP2W56

  Source: Phòng Công tác Sinh viên ĐH FPT Đà Nẵng