Chuỗi Seminar Capstone Companion

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  30/05/-1/8/2020

   

   
  🎊 Chuỗi Seminar Capstone Companion 🎊

  🔸 Vào thứ 7 hàng tuần, nhằm hỗ trợ định hướng song song với tiến độ bảo vệ đồ án cho các nhóm sinh viên capstone thực hiện đồ án tốt nhất, trường ĐH FPT TP.HCM tổ chức Chuỗi Seminar Capstone Companion.
   
  Đây là chương trình cung cấp và bổ sung kiến thức cho sinh viên trước và sau OJT nói riêng, cũng như củng cố kiến thức các môn học trong chương trình Software Engineering nói chung.  

  🔻Thông tin Seminar:
  🔹 Thành phần tham dự: Giảng viên ITS; cựu sinh viên đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại công ty phần mềm; sinh viên năm cuối ĐH FPT TP.HCM 
  🔹 Thời gian: 30/5-1/8/2020
  🔹 Địa điểm: ĐH FPT TP.HCM

  🔻 Chủ đề:
  - Kỳ 1: Blockchain & Micro Services
  - Kỳ 2: Optimize Capstone Project development process with DevOps
  - Kỳ 3: Model Your Project 
  - Kỳ 4: Data Modeling
  - Kỳ 5: Machine Learning based Object Recognition
  - Kỳ 6: Software Architecture Design for Capstone Project
  - Kỳ 7,8,9,10: Cập nhật nội dung phù hợp với nhu cầu thiết thực của sinh viên

  🔻 Cách thức tham gia: Sinh viên đang học HK8, HK9 nhận được email mời tham dự Seminar, nhanh chóng đăng ký để được xét duyệt tham gia sự kiện.

  🎊 Cùng chờ đón Chuỗi Seminar Capstone Companion thật hoành tráng nhé! ♥ 

  Lịch sự kiện

  Chuỗi Seminar Capstone Companion

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  30/05/-1/8/2020

   

   
  🎊 Chuỗi Seminar Capstone Companion 🎊

  🔸 Vào thứ 7 hàng tuần, nhằm hỗ trợ định hướng song song với tiến độ bảo vệ đồ án cho các nhóm sinh viên capstone thực hiện đồ án tốt nhất, trường ĐH FPT TP.HCM tổ chức Chuỗi Seminar Capstone Companion.
   
  Đây là chương trình cung cấp và bổ sung kiến thức cho sinh viên trước và sau OJT nói riêng, cũng như củng cố kiến thức các môn học trong chương trình Software Engineering nói chung.  

  🔻Thông tin Seminar:
  🔹 Thành phần tham dự: Giảng viên ITS; cựu sinh viên đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại công ty phần mềm; sinh viên năm cuối ĐH FPT TP.HCM 
  🔹 Thời gian: 30/5-1/8/2020
  🔹 Địa điểm: ĐH FPT TP.HCM

  🔻 Chủ đề:
  - Kỳ 1: Blockchain & Micro Services
  - Kỳ 2: Optimize Capstone Project development process with DevOps
  - Kỳ 3: Model Your Project 
  - Kỳ 4: Data Modeling
  - Kỳ 5: Machine Learning based Object Recognition
  - Kỳ 6: Software Architecture Design for Capstone Project
  - Kỳ 7,8,9,10: Cập nhật nội dung phù hợp với nhu cầu thiết thực của sinh viên

  🔻 Cách thức tham gia: Sinh viên đang học HK8, HK9 nhận được email mời tham dự Seminar, nhanh chóng đăng ký để được xét duyệt tham gia sự kiện.

  🎊 Cùng chờ đón Chuỗi Seminar Capstone Companion thật hoành tráng nhé! ♥