Chúng ta của hiện tại đã hiểu gì về tình yêu

  Địa điểm
  301R Alpha 

   

  Thời gian
  29/1/2021

  Có chắc đây là yêu hay còn là một thứ gì đó khác?
  Làm sao để tình yêu mãi như ngày hôm qua?
  Tham gia “Coffee thứ Sáu” tuần này – Coffee cuối cùng của năm Canh Tý để cùng bàn luận về tình yêu.
  Đăng ký tại: http://bit.ly/coffee-thu-sau-so-75
  Thời gian: 9H30-11H30, thứ sáu 29/01/2021
  Địa điểm: Phòng Tâm lý 310R Tòa Alpha, ĐH FPT Hà Nội

   

  Trọng Nhân ( Phòng Tư vấn Tâm lý Đại học FPT Hà Nội )

  Lịch sự kiện

  Chúng ta của hiện tại đã hiểu gì về tình yêu

  Địa điểm
  301R Alpha 

   

  Thời gian
  29/1/2021

  Có chắc đây là yêu hay còn là một thứ gì đó khác?
  Làm sao để tình yêu mãi như ngày hôm qua?
  Tham gia “Coffee thứ Sáu” tuần này – Coffee cuối cùng của năm Canh Tý để cùng bàn luận về tình yêu.
  Đăng ký tại: http://bit.ly/coffee-thu-sau-so-75
  Thời gian: 9H30-11H30, thứ sáu 29/01/2021
  Địa điểm: Phòng Tâm lý 310R Tòa Alpha, ĐH FPT Hà Nội

   

  Trọng Nhân ( Phòng Tư vấn Tâm lý Đại học FPT Hà Nội )