Chung kết Học bổng tài năng - FPT University Talent

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  5/07/2020

   

   

  CHUNG KẾT FPT UNIVERSITY TALENT

   

  Với mong muốn tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong các lĩnh vực văn nghệ, thể thao; từ đó giúp phong trào văn hóa văn nghệ trong đời sống sinh viên ngày càng phát triển, Trường Đại học FPT triển khai chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent 2020" dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

  Thông tin chi tiết:
  Thời gian: Ngày 05/07/2020
  Địa điểm: Campus ĐH FPT Cần Thơ
  Hình thức: Công diễn trực tiếp trong đêm Gala
  •       Giám khảo: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Beatboxer Thái Sơn

  Tại Vòng Chung kết, mỗi thí sinh chuẩn bị 1 tiết mục dự thi để thể hiện tài năng của mình.

  BGK sẽ chấm điểm, chọn ra các tiết mục Nhất/Nhì/Ba chung cuộc và các Giải phụ (KHUYẾN KHÍCH) khác để trao các mức học bổng tương ứng.

  #FPT_University_HCM #FPT_University_Talent #BGK #Trúc_Nhân #Hòa_Minzy #Thái_Sơn

  Lịch sự kiện

  Chung kết Học bổng tài năng - FPT University Talent

  Địa điểm
  FPT University HCM
  Thời gian
  5/07/2020

   

   

  CHUNG KẾT FPT UNIVERSITY TALENT

   

  Với mong muốn tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng các tài năng trẻ trong các lĩnh vực văn nghệ, thể thao; từ đó giúp phong trào văn hóa văn nghệ trong đời sống sinh viên ngày càng phát triển, Trường Đại học FPT triển khai chương trình học bổng tài năng "FPT University Talent 2020" dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

  Thông tin chi tiết:
  Thời gian: Ngày 05/07/2020
  Địa điểm: Campus ĐH FPT Cần Thơ
  Hình thức: Công diễn trực tiếp trong đêm Gala
  •       Giám khảo: Trúc Nhân, Hòa Minzy, Beatboxer Thái Sơn

  Tại Vòng Chung kết, mỗi thí sinh chuẩn bị 1 tiết mục dự thi để thể hiện tài năng của mình.

  BGK sẽ chấm điểm, chọn ra các tiết mục Nhất/Nhì/Ba chung cuộc và các Giải phụ (KHUYẾN KHÍCH) khác để trao các mức học bổng tương ứng.

  #FPT_University_HCM #FPT_University_Talent #BGK #Trúc_Nhân #Hòa_Minzy #Thái_Sơn