Bạn sợ nói trước đám đông hay không biết thuyết trình?

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ
  Thời gian
  16/1/2021

  18h ngày 18/01/2021, chia sẻ “Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông” sẽ diễn ra và là chìa khóa giúp bạn tự tin và xử lý tốt các tình huống, truyền đạt ý tưởng của mình, sáng tạo và đạt được hiệu quả trong phần trình bày của mình. 


  Khi tham dự chương trình, các bạn sẽ được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ Thạc sĩ Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Phát triển Kỹ năng Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (CSS). Đây là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như hành trang để có thể một ngày đủ tự tin thuyết trình trước đám đông.


  Hãy đăng kí ngay tại link:
  https://forms.gle/RgUSyYGYuoB8Wav78

  Trọng Nhân ( Theo Đại học FPT Cần Thơ )

  Lịch sự kiện

  Bạn sợ nói trước đám đông hay không biết thuyết trình?

  Địa điểm
  Đại học FPT Cần Thơ
  Thời gian
  16/1/2021

  18h ngày 18/01/2021, chia sẻ “Kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông” sẽ diễn ra và là chìa khóa giúp bạn tự tin và xử lý tốt các tình huống, truyền đạt ý tưởng của mình, sáng tạo và đạt được hiệu quả trong phần trình bày của mình. 


  Khi tham dự chương trình, các bạn sẽ được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ Thạc sĩ Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Phát triển Kỹ năng Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (CSS). Đây là cơ hội tốt để các bạn sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như hành trang để có thể một ngày đủ tự tin thuyết trình trước đám đông.


  Hãy đăng kí ngay tại link:
  https://forms.gle/RgUSyYGYuoB8Wav78

  Trọng Nhân ( Theo Đại học FPT Cần Thơ )