Bạn đã từng trải nghiệm những nỗi sợ vô danh này?

    Là sinh viên Trường F chắc hẳn có nhiều “nỗi sợ” không tên mà bạn không thích chút nào!


    Check thử xem bạn đã trải nghiệm những điều sau?
    Còn nhiều hơn thế nữa? Chia sẻ nhé!

    Phương Anh (Nguồn: Đại học FPT Cần Thơ)

    Tin tức Liên quan