80% Sinh viên FPT chưa ra trường đã biết lái ô tô?

  Địa điểm
  Campus HCM

   

  Thời gian
  12/3/2021

  Đặc biệt, theo thoả thuận hợp tác, sinh viên ĐH FPT sẽ được chú trọng dạy một học phần quan trọng về đạo đức lái xe. 

   

  Lịch học lái xe tại Trường Đại học FPT, Đợt 1 tại campus TP. HCM: 

   

  ⏰Thời gian khai giảng dự kiến: tháng 6 năm 2021 

  ⏰Thời gian học: từ 3 -3,5 tháng 

  🎯Địa điểm học lí thuyết: Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân (179A Đ. Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) 

  🎯Địa điểm học thực hành: tại sân khu CNC hoặc quận Thủ Đức (giảng viên thực hành sẽ thông báo đến học viên sau) 

  🎯Khám sức khỏe tại trường ĐH FPT TP. HCM 

  - Nhận hồ sơ tại phòng 202 từ ngày 12/03/2021 

  - Deadline nhận hồ sơ: 30/04/2021.

  💎Học phí: 10.800.000 (đã bao gồm tất cả chi phí và sẽ có gửi mail thông báo chuyển khoản sau khi hoàn thành hồ sơ) 

  🎯 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/dcpjef 

   

  ✏Hồ sơ bao gồm:
  - 8 ảnh 3x4 nền xanh
  - 1 CMND photo
  - Thông tin giấy khám sức khoẻ 
  - Giấy đề nghị khám sức khoẻ 

   

  Trọng Nhân ( FPT University HCMC )

  Lịch sự kiện

  80% Sinh viên FPT chưa ra trường đã biết lái ô tô?

  Địa điểm
  Campus HCM

   

  Thời gian
  12/3/2021

  Đặc biệt, theo thoả thuận hợp tác, sinh viên ĐH FPT sẽ được chú trọng dạy một học phần quan trọng về đạo đức lái xe. 

   

  Lịch học lái xe tại Trường Đại học FPT, Đợt 1 tại campus TP. HCM: 

   

  ⏰Thời gian khai giảng dự kiến: tháng 6 năm 2021 

  ⏰Thời gian học: từ 3 -3,5 tháng 

  🎯Địa điểm học lí thuyết: Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân (179A Đ. Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) 

  🎯Địa điểm học thực hành: tại sân khu CNC hoặc quận Thủ Đức (giảng viên thực hành sẽ thông báo đến học viên sau) 

  🎯Khám sức khỏe tại trường ĐH FPT TP. HCM 

  - Nhận hồ sơ tại phòng 202 từ ngày 12/03/2021 

  - Deadline nhận hồ sơ: 30/04/2021.

  💎Học phí: 10.800.000 (đã bao gồm tất cả chi phí và sẽ có gửi mail thông báo chuyển khoản sau khi hoàn thành hồ sơ) 

  🎯 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/dcpjef 

   

  ✏Hồ sơ bao gồm:
  - 8 ảnh 3x4 nền xanh
  - 1 CMND photo
  - Thông tin giấy khám sức khoẻ 
  - Giấy đề nghị khám sức khoẻ 

   

  Trọng Nhân ( FPT University HCMC )